Tuesday, April 2, 2013

God Påske

Happy Easter to everyone!!

What an excellent time of the year to have the opportunity to be a missionary.  This week has been pretty amazing.  Norway as a whole is pretty dead during this week.  All the stores are closed for the week, kids are out of school, families are on vacation up in the mountains.  Everything is dead, but the missionaries try to do as much work as possible.  This whole week, we had tons of dinner appointments - which means we got to eat so much Norwegian and Phillippino food.  It was so good, but the work aspect was so great!  For many weeks we have had a problem with one of our investigators not getting to church.  Our prayers were answered by a family willing to pick our investigator up, along with her three children.  It was such blessing!  We also had a couple solid lessons this week, but the best part was the opportunity we have to represent Christ during the most special time - Easter.  It made me reflect on how great it is to be able to represent Him and His ministry on the Earth.  He did so much good, and as missionaries - we are able to represent and try to emulate that good.  People recognize it on the streets.  Almost every child you come in contact with gets a great big smile when you are around.  It's like they are afraid of other people, but when you come up to them representing the Light of Christ - they in turn light up too.  It's something I probably will never get to experience post-mission, but I have many months to enjoy.  Knocking on doors is pretty crazy too, some people want nothing to do with you - rightfully so.  I can't say that I would want some people knocking on my door, but I know that it is part of our work and that there are some people who are prepared for this Gospel in their lives.  It's a special thing to be a part of. 

The most eventful thing that happened this past week for me; I was assigned a talk to give yesterday afternoon.  Needless to say, I was a little nervous about it, but the talk seemed to flow for me.  I wrote it all out (på Norske) on Saturday and gave it on Sunday.  Unfortunately, the extent of my talk was only me reading a script.  I want so badly to just have bullet points and to expand on those points in Norwegian, but I know that I am making progress every day.  I am so grateful for it too.  I will attach a copy of my talk.  I am grateful to a fellow missionary, a Zone Leader I live with, Elder Abrams.  He edited it for me, which helped me not look so bad on the pulpit.  So, I am grateful for that!  But it was about a 7-minute talk, delivered.  I felt pretty weird that I was giving a talk on Easter Sunday in Norwegian, but many people in the Stavanger Ward came up to me and told me that my Norwegian is so good.  I wasn't too sure if they were just trying to make me feel good, but I was just glad to get it over with, and I'm feeling pretty good today!  The streets are still dead as stores are still closed, but tomorrow it's back to common life again.

I hope everyone had an excellent Easter!  I am so grateful to have the opportunity to write these blog posts.  I am grateful to my sister, Stephanie, for helping me keep this blog (she posts all the pictures and posts for me).  I am grateful for my many supporters, family, and friends.  I am grateful to be a missionary and to represent this work - I still don't feel like I deserve to represent so great a cause, but I am trying my best to live up to it.  Ultimately, I am grateful for the highs that only Jesus Christ's life and ministry can lift my imperfect self to be.

Have a great week!

Eldste HoldenTalk:


God påske brødre og søstre. Jeg heter Eldste Holden, jeg har vært her i Norge nesten 4 uker. Jeg kommer fra Rockford, Illinois - en by som er en time fra Chicago. Jeg håper at dere skal alle forstå meg, men hvis du kan ikke - bare vite at jeg er så takknemlig å være her i Norge med dere og at jeg håper å bli en god misjonær.
Før jeg kom på min misjon, studerte jeg finansier i et universitet i Illinois, hvor jeg avlegget forrige Mai. Jeg er her på en misjon, fordi vet jeg at hva jeg skal snakke om i dag er sant. Og jeg håper å hjelper andre folk vet at evangeliet er sann også.
Min emne i dag er om Johannes kapittel 14 verse 27... Der er så mange måter vi kan snakke om hvordan Jesus Kristus gir oss fred. Men i dag, ønsker jeg å snakke om pakter og de velsignelser som kommer fra å inngå og holde våre pakter.
Vår hensikt som misjonær er å <<Innby andre til å komme til Kristus ved å hjelpe dem å motta det gjengitte evangelium gjennom tro på Jesus Kristus og hans forsoning, omvendelse, dåp, å motta Den hellige ånds gave og holde ut til enden.>> Som de opprinelige tolv apostlers var fortalt av Jesus Kristus i Mattheus 28:19-20. 
Jeg ønsker særlig å snakke om dåp og templet pakter.
Disse to hendelsene krever oss å inngå til pakter med Gud gjennom ordinanser. Når vi inngår pakter med Gud, gir vi vår selv anledningen til å anvende Jesu Kristi barmhjertig og forsoningen. Vi viser vår villig, å bli Guds folk.
Første, når vi inngå pakten het dåp - lover vi Gud at vi alltid har hans navn med oss, og at vi vil alltid representere han i det vi gjøre. Dette er noen ganger mest vanskelig, men når vi oppfyller våre lofter er vi lovet i tredje Nephi 11:33. Når vi blir døpt, blir vi født på nytt og blir Guds folk. Det samme skjer når vi delta i nadverden, vi fornye vår dåpspakt.
Etter dåp, her vi en andre anledning og inngå en pakt med Gud. Det er min favoritt emne å snakke om og det er templet. Det mest fredfulle sted på jorden er templet. I templet, finnes Herrens Ånden, og vi kan inngå mer pakter med Gud, og hjelp andre folk inngå pakter også. Som et begavet medlem av kirken, er vi løvet mange velsignelser, og vi kan lese om de i Lære og Pakter kapittel 109. Vi kan begynne i vers 22 <<dine tjenere kan gå ut av dette hus væpnet med din kraft, og at ditt navn kan være hos dem og din herlighet være rundt om dem og dine engler våke over dem.>> I verse 25 <<Intet våpen som blir laget mod dem, skal ha fremgang. Og verse 26 <<Intet ugudelig forbund skal ha makt til å oppstå og få overhånd over ditt folk som ditt navn skal hvile over i dette hus.>>
Der er mange stor velsignelser som er lovet oss som begavete medlemmer. Og det er hvorfor vi ønsker å inngå pakter med Gud i templet. Jeg innbyr alle til å lese Kapittel 109 og overveie de store velsignelser som vi kan ta som begavete medlemmer.
Jesus Kristus fortalte oss i Lære og Pakter 29:34, <<for meg er alle ting åndelige, og aldri har jeg noen gang gitt dere en lov som var timelig.>>
Med våre andelige pakter vi har inngått med Gud, gir han oss anledningen å bli <<Væpnet med [Hans] kraft...og [så skal Hans] engler våke over [oss].>>
Ingenting har gitt meg mer fred enn mine forholt med Gud og Jesus Kristus. De har løftet meg opp til høyere høyder og har lærte meg så mye om denne verden. Jeg vet at når vi blir Guds pakte barn, skal vi se mirakler rundt oss. Jeg har aldri sett mer mirakler i mitt liv enn det jeg har sett i disse siste 8 måneder i mitt liv og jeg vet at det er fordi jeg har inngått til, jeg har utførte tro på Jesus Kristus, og nå er jeg her i Norge å vitne mange mirakler til.
Det er min bønn at vi kan alltid huske Jesu Kristi forsoning, som gjøre oss i stand til å kunne inngå pakter med Gud, slik at vi alltid kan representere han. 

Disse ting jeg sier, i Jesu Kristi navn. Amen. 

No comments:

Post a Comment